Optimització de la producció com a via per a l'estalvi de costos – Winbox

El repte

Grup cartoner integrat per diverses plantes va decidir implementar un procés de millora contínua en tota la seva cadena de venda, producció i distribució. L’objectiu era doble i havia d’aconseguir-se de forma harmonitzada: una millora en el servei al client i una reducció de costos en l’ús dels seus recursos.

Tot això havia d’aconseguir-se a través d’una eina àgil i flexible, que els facilités prendre decisions basades en fets o hipòtesis veraces; els proporcionés alternatives davant situacions crítiques en planta; i els possibilités millorar l’organització interna de la planta evitant sobrecàrregues innecessàries i permetent reaccionar ràpidament davant esdeveniments no previstos com a incidències o comandes urgents. Van optar per Winbox d’AIS.

El projecte

El projecte es va escometre en dues fases: en una primera es va abordar l’optimització del procés de fabricació de la planxa en la màquina onduladora i en una segona es va incorporar la resta de la planta.

El motiu va ser centrar la primera fase en l’objectiu de reducció de desaprofitament de paper, un factor rellevant en el sector. Una vegada aconseguit aquest primer pas, es va emprendre la segona fase amb la finalitat d’implicar no només al departament de producció, sinó a tota la planta. L’empresa cartonera tenia molt clar que ven un binomi producte-servei, per la qual cosa no només volia disminuir costos de producció, sinó millorar el servei al client final, proporcionant-li informació de la capacitat prevista a mitjà termini en planta per a la seva presa de decisió diària.

El resultat

Gràcies al projecte i a la implantació de Winbox la cartonera va aconseguir el doble objectiu que s’havia proposat, aconseguint entre altres coses:

  • Una millora d’un 9% en el compliment de lliuraments als clients.
  • Uniformització en la distribució dels endarreriments millorant la mitjana en més del 50%.
  • Es va guanyar un dia en l’horitzó de dies en els quals no s’acceptaven comandes, passant de 4 a 3 dies.
  • Es va disminuir el percentatge de sobrants en planta gràcies tant a una millor execució de les comandes com a una planificació òptima.

Aquestes xifres, en un entorn de comandes de venda i ordres de treball de complexitat creixent, van ser un fet destacat del projecte de millora contínua. Winbox va permetre incrementar la competitivitat, alhora que l’eficàcia en el tractament del flux de comanda-ordre.