Licitacions internacionals

AIS, Aplicaciones de Inteligencia Artificial participa activament en licitacions internacionals des de 2001. Els projectes adjudicats a AIS han estat finançats pel Banc Interamericà de Desenvolupament, el Grup Banc Mundial i el Banc Africà de Desenvolupament, a més de projectes amb finançament dels propis governs executors.

Participación de AIS en licitaciones de riesgo de crédito, inmobiliaria, desarrollo, banca y finanzasReferències

Mèxic

Quatre de les institucions  de banca de desenvolupament més grans de Llatino Amèrica han confiat en AIS per a dotar-se de metodologies quantitatives i software en el cicle de vida de risc de crèdit.

La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) utilitza i actualitza un índex de preus de vivenda dissenyat, desenvolupat i mantingut per AIS.

Perú

AIS va concebre i desenvolupar un índex de medició de l’eficiència de la banca pública (Índex ALIDE) per l’Asociación Latinoamericana de Banca de Desarrollo.

Marr0c

La Caisse Centrale de Garanties ha adjudicat a AIS el desenvolupament de metodologies quantitatives per mesurar el risc creditici. CCG atorga línies de crèdit a bancs i institucions financeres del país, a segments de població i pimes en situació subestàndard.

Metodologies d’AIS

AIS és pionera en gestionar el risc de crèdit mitjançant metodologies quantitatives. Moltes entitats financeres d’Espanya i Llatino Amèrica gestionen tot el seu cicle de vida de crèdito (planificació, concessió, seguiment, vigilància i recuperació) amb software i serveis d’AIS.

Desenvolupaments addicionals d’AIS són: valoració estadística d’immobles, aplicació de mètodes de resistència a carteres creditícies, sistemes d’assessorament en contractació de productes financers, sistemes d’optimització de balanços ajustats a risc a mig termini, medició multicriteri de l’eficiència en banca de desenvolupament i banca social, optimització de fons de previsió per a desastres naturals…

Software d’AIS

AIS disposa de software que complementa les metodologies descrites anteriorment:

GMR Gestor de Models de Regles: Software que gestiona regles de negoci, per alinear les polítiques vigents a la pràctica diària.

SIC Seguiment Integral de Cartera: Software de Business Intelligence que monitoritza el rendiment de carteres de crèdit i el poder predictiu de models estadístics.

Recovery Strategy: Software de gestió integral de recuperació d’impagats (particulars, empreses, recuperació amistosa i judicial), amb gestor de regles d’acció per cada segment de deutor.

SCACS: Software de gestió i workflow integral del cicle de vida dels expedients de crèdit.

Strategic Advisor: Eina de simulació per implementar les metodologies de projecció de balanços sota tensió d’escenaris macroeconòmics (planificació financera).

FERN Software: Core banking de l’empresa FERN per bancs que operen en economies emergents.

Xarxa d’associats d’AIS

AIS completa la seva proposta de valor amb una xarxa d’associats, individuals o empreses, en àrees de coneixement que complementen l’experiència d’AIS.

  • Risc operatiu i de mercat.
  • Desenvolupament del teixit econòmic de les PIMES, des de diverses òptiques (productivitat, successió, associació…)
  • Experts en agricultura, indústries patrimonials (artesania, turisme).
  • Banca verda.
  • Auditoria impositiva.
  • Regulació.
  • Actius residuals.
  • Resolució bancària.
  • Finances de l’energia, eficiència energètica i energies renovables.
  • Anàlisi de població i pobresa.

Més informació a marketing@ais-int.com.