Market research

En el moment de llançar un nou producte al mercat, la falta d’informació històrica fa que sigui més complicat prendre decisions fonamentades en quant a estratègies i accions de màrqueting. AIS disposa d’eines per combatre aquestes mancances i dotar a l’empresa del coneixement necessari per definir la seva estratègia.

  • Targeting.
  • Llançament de productes.
  • Segmentació de comprat.
  • Estimació de volum de comprat.
  • Quantificació de mercat potencial.
  • Patrons de consum.